Cenník hodinových sadzieb

HODINOVÉ SADZBY SERVISNÝCH PRÁC - ZÁKLADNÁ SADZBA
Druh práce Cena bez DPH Cena s DPH
mechanická 42 € 50,40 €
diagnostická 50 € 60 €
klampiarska 45 € 54 €
lakovnícka 45 € 54 €
HODINOVÉ SADZBY SERVISNÝCH PRÁCH - ADVANTAGE (riešenie pre staršie vozidlá Renault)    
mechanická 33,60 € 40,32 €
diagnostická 50 € 60 €
klampiarska 45 € 54 €
lakovnícka 50 € 60 €
HODINOVÉ SADZBY SERVISNÝCH PRÁCH - ELEKTRICKÉ VOZIDLÁ  (PHEV, EV)    
mechanická 70 € 84 €
diagnostická 70 € 84 €
klampiarska 45 € 54 €
lakovnícka 50 € 60 €

 Sadzba DPH 20%. Cenník platný od  02.01. 2024

Predáváme vozidlá značiek