Cenník hodinových sadzieb

HODINOVÉ SADZBY SERVISNÝCH PRÁC - ZÁKLADNÁ SADZBA
Druh práce Cena bez DPH Cena s DPH
mechanická 40 € 48 €
diagnostická 45 € 54 €
klampiarska 45 € 54 €
lakovnícka 45 € 54 €
HODINOVÉ SADZBY SERVISNÝCH PRÁCH - ADVANTAGE (riešenie pre staršie vozidlá Renault)    
mechanická 32 € 38,40 €
diagnostická 45 € 54 €
klampiarska 45 € 54 €
lakovnícka 45 € 54 €
HODINOVÉ SADZBY SERVISNÝCH PRÁCH - ELEKTRICKÉ VOZIDLÁ  (PHEV, EV)    
mechanická 50 € 60 €
diagnostická 50 € 60 €
klampiarska 45 € 54 €
lakovnícka 45 € 54 €

 Sadzba DPH 20%. Cenník platný od  02.01. 2023

Predáváme vozidlá značiek