Cenník hodinových sadzieb

HODINOVÉ SADZBY SERVISNÝCH PRÁC
Druh práce Cena bez DPH Cena s DPH
mechanická 32 € 38,40
diagnostická 40 € 48 €
klampiarska 40 € 48 €
lakovnícka 40 € 48 €
SERVIS 5 + (riešenie pre staršie vozidlá Renault)    
mechanická 26,66 € 32 €
diagnostická 40 € 48 €
klampiarska 40 € 48 €
lakovnícka 40 € 48 €

 Sadzba DPH 20%. Cenník platný od  11.10. 2021

Predáváme vozidlá značiek