Cenník hodinových sadzieb

HODINOVÉ SADZBY SERVISNÝCH PRÁC
Druh práce Cena bez DPH Cena s DPH
mechanická 25 € 30 €
diagnostická 25 € 30 €
klampiarska 30 € 36 €
lakovnícka 30 € 36 €
SERVIS 5 + (riešenie pre staršie vozidlá Renault)    
mechanická 20 € 24 €
diagnostická 20 € 24 €
klampiarska 30 € 36 €
lakovnícka 30 € 36 €

 Sadzba DPH 20%. Cenník platný od  1.12. 2017

Renault Servis Cenník hodinových sadzieb
Predáváme vozidlá značiek
Renault Helios Dacia Helios