Cenník hodinových sadzieb

HODINOVÉ SADZBY SERVISNÝCH PRÁC - ZÁKLADNÁ SADZBA
Druh práce Cena bez DPH Cena s DPH
mechanická 35 € 42 €
diagnostická 40 € 48 €
klampiarska 40 € 48 €
lakovnícka 40 € 48 €
HODINOVÉ SADZBY SERVISNÝCH PRÁCH - ADVANTAGE (riešenie pre staršie vozidlá Renault)    
mechanická 29,16 € 35 €
diagnostická 40 € 48 €
klampiarska 40 € 48 €
lakovnícka 40 € 48 €
HODINOVÉ SADZBY SERVISNÝCH PRÁCH - ELEKTRICKÉ VOZIDLÁ  (PHEV, EV)    
mechanická 45 € 54 €
diagnostická 40 € 48 €
klampiarska 40 € 48 €
lakovnícka 40 € 48 €

 Sadzba DPH 20%. Cenník platný od  01.04. 2022

Predáváme vozidlá značiek