Cenník hodinových sadzieb

HODINOVÉ SADZBY SERVISNÝCH PRÁC
Druh práce Cena bez DPH Cena s DPH
mechanická 30 € 36 €
diagnostická 40 € 48 €
klampiarska 40 € 48 €
lakovnícka 40 € 48 €
SERVIS 5 + (riešenie pre staršie vozidlá Renault)    
mechanická 24 € 28,80 €
diagnostická 40 € 48 €
klampiarska 40 € 48 €
lakovnícka 40 € 48 €

 Sadzba DPH 20%. Cenník platný od  7.12. 2020

Predáváme vozidlá značiek