MAGNUM Co.

Cenník hodinových sadzieb

HODINOVÉ SADZBY SERVISNÝCH PRÁC
Druh práce Cena bez DPH Cena s DPH
mechanická 27,50 € 33 €
diagnostická 35 € 42 €
klampiarska                                35 € 42 €
lakovnícka 35 € 42 €
     

   Sadzba DPH 20%. Cenník platný od 1. 12.  2018.

Predáváme vozidlá značiek