Cenník hodinových sadzieb

HODINOVÉ SADZBY SERVISNÝCH PRÁC
Druh práce Cena bez DPH Cena s DPH
mechanická 27,5 € 33 €
diagnostická 35 € 42 €
klampiarska 35 € 42 €
lakovnícka 35 € 42 €
SERVIS 5 + (riešenie pre staršie vozidlá Renault)    
mechanická 22 € 26,4 €
diagnostická 35 € 42 €
klampiarska 35 € 42 €
lakovnícka 35 € 42 €

 Sadzba DPH 20%. Cenník platný od  1.12. 2018

Predáváme vozidlá značiek
Renault Dacia