Cenník hodinových sadzieb

HODINOVÉ SADZBY SERVISNÝCH PRÁC
Druh práce Cena bez DPH Cena s DPH
mechanická 20 € 24 €
diagnostická 25 € 30 €
klampiarska                                30 € 36 €
lakovnícka 30 € 36 €

   Sadzba DPH 20%. Cenník platný od 1. 12.  2017.

Predáváme vozidlá značiek
Renault Helios Dacia Helios