Cenník hodinových sadzieb

HODINOVÉ SADZBY SERVISNÝCH PRÁC
Druh práce Cena bez DPH Cena s DPH
mechanická 24,17 € 29,00 €
diagnostická 24,17 € 29,00 €
klampiarska 27,50 € 33,00 €
lakovnícka 27,50 € 33,00 €
SERVIS 5 + (riešenie pre staršie vozidlá Renault)    
mechanická 19,17 € 23,00 €
diagnostická 24,17 € 29,00 €
klampiarska 27,50 € 33,00 €
lakovnícka 27,50 € 33,00 €

 Sadzba DPH 20%. Cenník platný od  1.1. 2017

Renault Servis Cenník hodinových sadzieb
Predáváme vozidlá značiek
Renault Helios Dacia Helios